De lang gezochte opleider voor je MFA diploma EHBO diploma bediening van een AED BHV opleiding .

EHBO

De richtlijnen van het Oranje Kruis schrijven voor dat een EHBO’er jaarlijks zijn theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil dient te houden. Dit wordt mogelijk gemaakt tijdens EHBO herhalingslessen.

richtlijnen

De richtlijnen van het Oranje Kruis schrijven voor dat een EHBO’er jaarlijks zijn theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil dient te houden. Dit wordt mogelijk gemaakt tijdens EHBO herhalingslessen.

Het Diploma EHBO kan door deelname aan jaarlijkse herhalingslessen worden verlengd. Deelnemers dienen bij aanvang in het bezit te zijn van een geldig Oranje Kruis Diploma EHBO.

oefenen

Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken wordt een LOTUS-slachtoffer ingezet.
De instructeur beoordeelt de cursist op, de door het Oranje Kruis gestelde, eindtermen.
EHBO Diploma
Indien u de EHBO Herhalingscursus, +/- 8 uur op jaarbasis, met goed gevolg afrondt wordt uw EHBO pas verlengd en aangetekend in het register van het Oranje Kruis.

Onze cursussen worden gegeven door gediplomeerde en gecertificeerde instructeurs die ingeschreven staan als erkende instructeurs bij het NIBHV, NRR en het Oranje Kruis.

terugkerende onderwerpen

Jaarlijks worden de meest voorkomende EHBO handelingen herhaald. Daarnaast komen er een aantal competenties wisselend per jaar aan bod.

De jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn:
– Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp;
– Stoornissen in het bewustzijn en van de ademhaling;
– Stilstand van de bloedsomloop;
– Reanimatie en Inzet AED;
– Ernstige uitwendige bloedingen;
– Shock;
– Uitwendige wonden en brandwonden;
– Kneuzingen en verstuikingen;
– Ontwrichting en botbreuken;
– Oogletsel;
– Vergiftiging en elektriciteitsongevallen;
– Letsels door koude en warmte;
– Vervoer over korte afstand;
– Verband- en hulpmiddelen;
– Het menselijk lichaam.