De lang gezochte opleider voor je MFA diploma EHBO diploma bediening van een AED BHV opleiding .

Basiscursus Bedrijfshulpverlener (BHV)

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 1994 eist de Arbo-wet dat elke werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers kan garanderen door het aanstellen van BHV’er(s). Heeft u personeel in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht tenminste één persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener en moet er altijd een BHV‘er binnen uw bedrijf aanwezig te zijn.

BHV opleidingen

ARBO SAFE verzorgt verschillende BHV-trainingen voor zowel werkgevers als werknemers. In het hele land worden deze BHV opleidingen en trainingen gegeven door zeer ervaren docenten. Om een idee te geven van de lesstof zetten we hieronder de onderwerpen uit de Basisopleiding BHV voor u op een rij:

Examen en diploma

Het cursusgeld voor de Basisopleiding BHV bedraagt € 285,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal (exclusief dagarrangement ). Deze BHV opleiding bestaat uit twee lesdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur. Tijdens deze dagen maakt u gebruik van het dagarrangement à € 34,50 per dag (indien van toepassing). De cursusdag wordt afgesloten met een meerkeuze NIBHV examen. Ook wordt u beoordeeld op praktijkverrichtingen. Bij goed gevolg ontvangt u een NIBHV certificaat en/of een NIBHV Basisdiploma en een legitimatiepas. Het diploma, de certificaten en de legitimatiepas hebben een geldigheidsduur van één jaar, maar kunnen worden verlengd met een jaarlijkse Herhalingscursus BHV.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Inhoud

Onderdeel Eerste Hulp:
 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
 • Reanimatie
 • Gebruik van de AED

Onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming:

 • Brand en gevaren bij brand
 • De taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming
 • Voorbereiding van een ontruiming